Helsinki - Lux

Helsinki

CTCB Helsinki tuo yhteen kulttuuri- ja matkailualan toimijat - ammattilaiset ja amk-opiskelijat. Tavoitteena on kehittää kotimaista, kansainvälisille matkailijoille suunnattua kulttuurimatkailutarjontaa ja luoda lisää toimintamahdollisuuksia pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja matkailualan yrityksille ja yhteisöille.

Lauri Rotko

Culture Tourism for City Breakers -hanke tuotti Helsingissä kevätkauden 2019 aikana neljä kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumia. Foorumit toivat yhteen suuren joukon kulttuuri-ja matkailualan toimijoita –  amk-opiskelijoita sekä ammattilaisia. Tavoitteena oli yhteinen oppiminen ja inspiroituminen sekä monialainen dialogi, jonka avulla vahvistettiin yhteistyöverkostoja, otettiin haltuun uusia työkaluja ja kehitettiin uusia kulttuurimatkailutuotteita. Foorumeissa tarkasteltiin kulttuurimatkailua sekä valtakunnallisena elinkeinona, että pääkaupunkiseudun erityispiirteitä hyödyntäen.

Kehittäjäfoorumi-päivissä kuultiin ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja kulttuurimatkailun ilmiöistä, tutustuttiin kansainvälisiin matkailutrendeihin, hyviin käytänteisiin ja luotiin katse kulttuurimatkailun tulevaisuuteen. Kiinnostavien Keynote -puheenvuorojen lisäksi tarjolla oli työpajoja kulttuuri- ja matkailualan ammattilaisille.

Kehittäjäfoorumipäivien teemoja olivat: Suomi kulttuurimatkailumaana 2019, yhteisöllinen kaupunkikulttuuri matkailun vetovoimatekijänä, tapahtumat ja festivaalit matkailupalveluina – miten kulttuuri­tapahtumat, festivaalit ja matkailu­markkinat hyötyvät toisistaan, esittävä taide kulttuurimatkailumarkkinoilla – löytääkö kansainvälinen matkailija taidetarjontamme luo? Miten tehdä taideproduktioista matkailupalveluja? sekä matkailun tulevaisuuden trendit.

Keynote-puheenvuorojen jälkeen jokaisena kehittäjäfoorumipäivänä oli kulttuurin ja matkailun ammattilaisille tarjolla 4 vaihtoehtoista sparrauspajaa , jotka keskittyivät tuotteistamiseen, markkinointiin ja alojen väliseen verkostoitumiseen.

  1. Ideasta eteenpäin -sparrauspajassa työstettiin fasilitoidusti ideahahmotelmia eteenpäin kohti kulttuurimatkailupalvelun tuotteistamisvaihetta.
  2. Tuotteistamispajassa, ”Teoksesta / tuotteesta matkailupalveluksi”, tuotteistettiin valmiita teoksia / esityksiä / ohjelmakokonaisuuksia kohti kansainvälisiä matkailumarkkinoita.
  3. Kulttuurimatkailupalvelun markkinat ja jakelukanavat -klinikalla perehdyttiin ajankohtaisimpiin jakelukanaviin, alustoihin ja siihen, miten niihin pääsee omalla palvelutuotteella mukaan.
  4. Speed Meetingingissä – kulttuuri- ja matkailutoimijoiden treffeillä, etsittiin ja löydettiin lisää yhteistyökumppaneita ja verkostoiduttiin monialaisesti.

Kulttuurimatkailusta kiinnostuneet pääkaupunkiseudun toimijat voivat jatkaa aiheen ajankohtaisten asioiden seuraamista facebookin paikallisryhmässä: www.facebook.com/culturefinlandhelsinki sekä valtakunnallisessa kulttuurimatkailuryhmässä www.facebook.com/culturefinland. Kulttuurimatkailun kotimaisista ja kansainvälisistä ilmiöistä ja ajankohtaisista tapahtumista löytyy tietoa myös CTCB:n facebooksivulla: www.facebook.com/proculturetourism sekä CTCB -blogissa: ctcb.metropolia.fi/blogi

Culture Tourism for City Breakers -hanke tuottaa yhteistyössä Visit Finlandin Culture Finland -ohjelman kanssa valtakunnallisen kulttuurimatkailuseminaarin marraskuussa 2019. Tapahtumapaikkana on Helsinki. Tarkemmat tiedot seminaarista julkaistaan elokuussa 2019. Tervetuloa mukaan!