Fringe – elävää kaupunkikulttuuria!

Elo-syyskuun vaihteessa 2018 sain olla mukana toteuttamassa Fringe Festivalia Lahdessa. Suomen ensimmäinen Fringe oli yksi osa LAFF – Lahti Fringe Festival –hanketta, jonka Lahden ammattikorkeakoulu toteutti yhdessä Lahden kaupungin kanssa. LAFF rakensi Lahteen ympärivuotisen tapahtumakonseptin ja palvelumallin kaupunkikulttuuritapahtumien tuotannolle ja kehittämiselle.

Mistä Fringe on saanut alkunsa?

Fringe syntyi Edinburghissa toisen maailmansodan jälkeen, reilut 70 vuotta sitten. Kaupunki teki tuolloin oman kulttuuritapahtuman, jossa pääviihteenä olivat perinteiset alat; teatteri, klassinen musiikki, ooppera ja tanssi. Edinburgh International Festival ei huolinut kaikkia halukkaita esiintyjiä mukaan ja siksi muutamat ns. vapaat teatteriryhmät päättivät järjestää oman esityksensä virallisen festivaalin porttien ulkopuolella. Kuokkivia teatteriryhmiä alkoi tulla vuosittain takaisin tapahtumaan aina enemmän ja heidän esityksiään alettiin kutsua fringe-nimellä. Tällä viitattiin vapaaseen, luovaan tai improvisoituun teatteriin, valtavirran ulkopuolella olevaan, vastakohtana totuttuun, suunniteltuun klassisen taiteen festivaaliin.

Tämä varjofestivaali alkoi kiinnostaa yleisöä yhä enemmän ja kasvoi paljon isommaksi kuin alkuperäinen klassisempi festivaali. Syntyi maailmankuulu ja maailman suurimmaksi mainittu esittävän taiteen tapahtuma Edinburgh Fringe. Tänä päivänä se on neliviikkoinen, monenmoista festivaalia ja tapahtumaa sisältävä elokuinen ilotulitus. Esityksiä on perinteisissä teattereissa ja konserttisaleissa, mutta myös kaduilla, puistoissa, pubeissa, kouluissa, ihmisten kotona ja mitä mielikuvituksellisimmissa paikoissa. (Lähde: www.edfringe.com)

Fringe festivaaleja järjestetään tällä hetkellä yli 250 paikassa ympäri maailmaa. Niissä yleisöä 19 miljoonaa, esiintyjiä 170 000 ja 60 000 esitystä yli 6 000 esiintymispaikassa. Uusia Fringe festivaaleja ja paikkoja syntyy joka vuosi uusia. (Lähde: www.worldfringe.com )

Lahti Fringe Festival

LAFF-hanke lähti tarpeesta vahvistaa Lahden seudun ympärivuotista kaupunkikulttuuritarjontaa ja laajemmin mahdollistaa eri toimijoiden osallistuminen kaupungin elävöittämiseen. Fringe Festival –konsepti valikoitui pilottitapahtumaksi, koska Lahden perinteikkääseen Taidelauantaihin pohjautuen nähtiin mahdollisuudeksi Fringe Festivalilla tuoda lahtelainen, monipuolinen kulttuuri laajasti esille ja olla myös ensimmäinen suomalainen kaupunki toteuttamassa Fringe Festivalia.

Samaan aikaan pohjoismainen NFN – Nordic Fringe Network oli aktivoitumassa ja siten pohjoismaiselle ja kansainväliselle yhteistyölle oli heti alusta hedelmällinen yhteistyömaaperä. Ensimmäisenä vuonna Lahteen haki yhteisen pohjoismaisen artistihaun kautta huikeat 249 esiintyjää ja esiintymisryhmää. Lahti Fringe Festival elävöitti Lahden katukuvaa neljän päivän ajan syyskuussa 2018. Ohjelman laajuus ja monipuolisuus ylittivät hankkeessa asetetut odotukset. Tapahtuma oli niin onnistunut, että Lahti Fringe Festival järjestetään uudelleen myös tänä vuonna, 4.-7.9.2019.

Lahti Fringe Festival onnistui lisäämään alueen toimijoiden yhteistyötä ja aktiivisuutta. Tapahtuma vahvisti keskustan alueen yrittäjien ja kivijalkaliikkeiden elinvoimaisuutta ja tunnettuutta. Se loi keskustaan elävää kaupunkikulttuuria, josta sekä paikalliset, että vierailijat saivat nauttia. Pääasiassa Lahden keskustan alueella järjestettyihin tapahtumiin suuntaavaa liikkumista helpotti Lahden Seudun Liikenteen mukaantulo edullisten mobiililippujen muodossa.

Kuva: Henri Uotila

Lahti Fringe Festival rakensi hyvän pohjan, josta on tulevina vuosina hyvä jatkaa ja laajentaa tapahtumaa maakunnalliseksi. Tavoitteena on vahvistaa entisestään myös tapahtuman kansainvälisyyttä tekemällä vahvaa pohjoismaista ja laajempaakin kansainvälistä yhteistyötä muiden Fringe-verkoston toimijoiden kanssa. Samoin verkosto kaupunkikulttuuritapahtumien ympärivuotiseksi toteuttamiseksi on olemassa ja konseptin osia voidaan hyödyntää muissakin tapahtumissa. Lahti Fringe Festival -prosessin kautta saatiin selville kaupunkikulttuuritapahtuman tarvitseman verkoston laajuus sekä tapahtuman toteutukseen vaadittavat tuotantoresurssit. Pilottitapahtuman myötä selvitettiin paikalliset roolit, jotka tarvitaan kaupunkikulttuuritapahtuman toteutuksessa ja erityisesti tilanteessa, jossa tapahtumaa halutaan kasvattaa.

Rakentamalla uusia, elinvoimaisia ja kansainvälisiä kaupunkikulttuuritapahtumia luodaan samalla myös kulttuurimatkailun vetovoimatekijöitä – elävää, uniikkia kaupunkikulttuuria.

Lahti Fringe Festival –tapahtuman nettisivut löytyvät osoitteesta www.lahtifringe.fi ja muu hankkeesta tuotettu materiaali ja mm. videoita tapahtumista löytyy täältä https://www.lamk.fi/fi/hanke/laff-lahti-fringe-festival (mm. yhteiskehittämisen malli, sähköiset palvelut osana tuotantoprosessia ja tapahtumapilotin kuvaus).

Kuva: Ulla Saarela

Ulla Saarela

Kirjoittaja toimii Lahden amk:ssa suunnittelijana, LAFF-hankkeen projektipäällikkönä 2018 sekä Culture Tourism for City Breakers -projektin Lahden osatoteutuksen projektisuunnittelijana.