Mikä CTCB?

Culture Tourism for City Breakers - kulttuurisisältöjä kaupunkimatkailijoille - tuo yhteen kulttuurialan toimijat: taiteentekijät, vapaan kentän ryhmät, freelancerit, taidelaitokset, taiteen välittäjäportaan, alan opiskelijat sekä matkailualan toimijat: matkailuyritykset, incoming-toimistot, alueelliset matkailuorganisaatiot ja opiskelijat.

Culture Tourism for City Breakers on suomalaisiin kaupunkeihin suuntautuvan kansainvälisen kulttuurimatkailun kehittämis- ja koulutushanke, joka tuo luovan alan ja matkailualan toimijat yhteen.
CTCB:n tavoitteena on monialaisen kulttuurimatkailun verkoston – Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumin – luominen sekä luovan alan ja matkailualan yhteistyöverkoston tuominen mukaan oppilaitosten oppimisympäristöihin.
CTCB tuo yhteen kulttuurialan toimijat (kulttuuria tuottavat yhdistykset, taiteilijat, taidelaitokset, taiteen vapaa kenttä, taiteen välittäjäporras, alojen opiskelijat) sekä matkailualan toimijat (yritykset, alueelliset matkailutoimijat, alan opiskelijat).
Prosessin lopputuloksena parannetaan luovaan osaamiseen ja monialaisuuteen liittyvän koulutuksen osuvuutta, tuodaan lisää työmahdollisuuksia luoville aloille ja uusia vetovoimaisia sisältöjä vastaamaan kansainvälisten matkailumarkkinoiden kysyntään.
CTCB vahvistaa luovan alan toimijoiden ja matkailualan toimijoiden yhteistyötä. Yhteistyössä hyödynnetään luovien alojen sisältöosaamista ja kulttuuripalveluja matkailualalla ja toisaalta luovien alojen toimijat saavat matkailupuolelta laajemman yleisöpohjan, palvelumuotoilun osaamista ja uusia verkostoja.
CTCB:ssa pilotoitiin monialainen Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumisarja kolmessa kaupungissa: Helsingissä, Lahdessa ja Jyväskylässä keväällä 2019. Alueellisten kehittäjäfoorumien jälkeen järjestetään valtakunnallinen kulttuurimatkailuseminaari 7.11.2019 yhteistyössä Visit Finlandin Culture Finland- ohjelman kanssa.
CTCB tuottaa kulttuurimatkailun verkko-oppimiskokonaisuuden, joka tulee tarjolle ammattikorkeakoulujen ja avoimen amk:n opintotarjontaan v. 2020.

 

ESR-Hankkeessa mukana

Metropolia, JAMK, LAMK, Haaga-Helia, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020, Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto

CTCB-kaupungit

View more