Lassi Häkkinen / Lahden kaupunki

Lahti

Lahti on aito vastakohtien kaupunki, jossa kokeillaan rohkeasti uutta. Lahest-asenne on uskoa ja luottoa omaan osaamiseen ja tulevaisuuteen.

Lassi Häkkinen / Lahden kaupunki

Lahdessa järjestettiin keväällä 2019 neljä kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumia, joissa tavoitteena oli yhteinen oppiminen ja inspiroituminen sekä monialainen dialogi, jonka avulla vahvistettiin yhteistyöverkostoja ja kehitettiin uusia kulttuurimatkailutuotteita. Foorumeissa pohdittiin kulttuurimatkailua sekä koko Suomen mittakaavassa että myös paikallisesti Lahden näkökulmasta. Kehittäjäfoorumien presentaatiot ja työpajojen koosteet löytyvät täältä: https://www.dropbox.com/sh/av3met7xpkcs2db/AACs5hT0eE0GX5PWbJHuj3lfa?dl=0

Kehittäjäfoorumissa ”Kulttuurimatkailu ja yhteisöllinen kaupunkikulttuuri” asiantuntijoina olivat kulttuurimatkailun katto-ohjelman Culture Finlandin ohjelmapäällikkö Susanna Markkola ja kaupunkiaktivisti ja tuottaja Jaakko Blomberg, sekä Rautjärvi Travelin toiminnanjohtaja Juha-Pekka Natunen. Työpajassa Lahden ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat haastoivat osallistujia pohtimaan kulttuurimatkailun tilaa ja kehittämistarpeita Lahdessa. Voit lukea foorumista tarkemmin lisää täältä: http://blogit.lamk.fi/lamkdesign/2019/02/26/kehittajafoorumista-lisaa-virtaa-kulttuurimatkailun-kehittamiseen/ ja työpajan sisällöstä täältä:https://ctcb.metropolia.fi/2019/03/14/lahden-hyodyntamaton-kulttuurimatkailupotentiaali/

Kehittäjäfoorumissa ”Tapahtumat ja festivaalit matkailupalveluina” olivat asiantuntijoina Finland Festivalsin toiminnanjohtaja Kai Amberla ja Visit Lahden urheilu-, koulutus- ja kongressimatkailutuotteista vastaava Tiina Kallio. Asiantuntijat rohkaisivat meidät pohtimaan, millaisia haasteita festivaalit ja tapahtumat kohtaavat ja miten niitä tulisi kehittää kansainvälisiä matkailijoita varten. Paneelikeskustelussa paikalliset toimijat: muusikko ja kaupunkiaktiivi Eetu Floor, Lahden kaupungin tapahtumapäällikkö Inkeri Määttä, Koko Lahti Oy:n ohjelmapäällikkö Samppa Rinne ja tapahtuma-alan monitoiminainen Mira Saastamoinen keskustelivat muun muassa siitä mikä tekee tapahtumasta vetovoimaisen ja miten tapahtumien ympärivuotisuutta voitaisiin kehittää, sekä millaista osaamista kulttuurimatkailun kehittämiseen ylipäätään tarvitaan. Paneelikeskustelua veti liiketalouden ja matkailun alan yliopettaja Mika Kylänen. Voit lukea foorumista tarkemmin lisää täältä:http://blogit.lamk.fi/lamkdesign/2019/04/04/festivaalit-ja-tapahtumat-kulttuurimatkailun-keskiossa/

Kehittäjäfoorumissa ”Hyvinvointimatkailua, urheilua ja kulttuuria” draamapedagogi ja ohjaaja Lasse Kantola herätteli meidät pohtimaan, miksi kulttuuri on niin tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ja miten voisimme yhdessä luoda ja ylläpitää tätä hyvinvointia. Hyvinvointiasiantuntija Tiina Vainio puolestaan kertoi Allas Sea Poolin toiminnasta ja palvelukokonaisuuksista, joita heillä on suunniteltu vastapainoksi nykyajan hetkiselle elämänmenolle ja suorituskeskeisyydelle. Paneelikeskustelussa tutkija Ilkka Väänänen, kuvataiteilija ja graafikko Pekka Litmanen sekä tuottaja Vesa Ruotonen pohtivat mitä hyvinvointi, urheilu ja kulttuuri heille tarkoittavat, miten ne ovat linkittyneet toisiinsa, ja mihin urheilu- ja kulttuuritapahtumat ovat tulevaisuudessa menossa. Paneelikeskustelun jälkeen osallistujat jakautuivat kahteen työpajaan kiinnostuksensa mukaan. Ensimmäisessä työpajassa pohdittiin Lahteen rakentuvan taide- ja muotoilukeskuksen roolia osana kaupunkikuvaa, sekä sen tarjoamia hyötyjä, palveluita ja toimintaa yrittäjien näkökulmasta. Toisessa työpajassa opiskelijat keräsivät palautetta kevään aikana ideoituihin tuote- ja palveluehdotuksiin. Voit lukea foorumista tarkemmin lisää täältä:http://blogit.lamk.fi/lamkdesign/2019/05/02/hyvinvoinnista-sisaltoa-kulttuurimatkailuun/

Kehittäjäfoorumissa ”Kulttuurimatkailun tulevaisuuden trendit”asiantuntijoina olivat matkailun monitoiminainen ja valmentaja Soila Palviainen, Demos Helsingin One Planet Economy -tiimin konsultti Tyyra Linko, sekä Helsinki XR Centerin kuraattori Santeri Suominen. Esityksissä nousivat esiin muun muassa kaupunkimatkailun vastuullisuus sekä AR/VR-teknologioiden hyödyntäminen kulttuurielämyksen monipuolistamisessa. Kehittäjäfoorumin ohessa restonomiopiskelijat ja kansainvälisen kaupan opiskelijat esittelivät kevään aikana ideoituja uusia kulttuurimatkailun tuoteideoita ja palvelumuotoilun väylän opiskelijat haastoivat osallistujia kehittämään uusia palvelumahdollisuuksia matkailualan toimijoille tarkoitetun hyötypelin, Matkapakan avulla. Voit lukea foorumista tarkemmin lisää täältä http://blogit.lamk.fi/lamkdesign/2019/05/23/kurkistus-kulttuurimatkailun-tulevaisuuteen/

Syksyllä Lahdessa järjestetään vielä kaupunkikulttuuriseminaari 5.9. yhdessä Lahden kaupungin kanssa.

Tätä ennen keskustelua ja verkostoitumista kannustetaan jatkamaan sekä Culture Tourism for City Breakers hankkeen facebook-sivullahttps://www.facebook.com/ProCultureTourism/ että Culture Finland Lahti -ryhmässä https://www.facebook.com/groups/CultureFinlandLAHTI/