Kulttuurimatkailusisältöjä pulppuaa monesta lähteestä

Matkailijoiden kiinnostus paikallisiin kulttuureihin ja elämäntapaan kasvaa koko ajan, matkoilla halutaan yhä useammin kokea mitä on local life. Millaisin voimin tällaiseen kysyntään pystytään vastaamaan?

Kulttuurimatkailun kenttä muodostuu hyvin monenlaisista kulttuurialojen, matkailun ja välittäjäportaan toimijatahoista, joiden toimintamallit poikkeavat toisistaan. Yhteisöllisestä kaupunkikulttuurista kumpuava sisältö, kuten Ravintolapäivä tai erilaiset katufestivaalit ja kaupunginosajuhlat tuovat oman mausteensa kulttuurimatkailun toimijuuden kentälle. Monialaisten toimijoiden joukossa jokaisen panos on tärkeä, ja verkostoja tarvitaan.

 Illallinen taivaan alla. Kuva: Lassi Häkkinen/Lahden kaupunki.

Yhteistyön kehittämistä ja koulutusta

Kulttuurimatkailun verkostojen aktivoimiseen tähtäävää Culture Tourism for City Breakers -hanketta toteuttaa yhteistyössä neljä ammattikorkeakoulua: Metropolia ja Haaga-Helia Helsingistä, Lahden ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen taustalla on mm. Visit Finlandin Culture Finland-ohjelman Luova matka -hankkeessa esille nousseet tulokset ja haasteet (Business Finland 2019).

Viime keväänä hankkeessa toteutettiin kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumeiden sarja, neljä foorumia kussakin kolmessa kaupungissa, Helsingissä, Lahdessa ja Jyväskylässä. Foorumeiden tavoitteena oli tuoda kulttuuri- ja matkailualan toimijat yhteen sekä luoda verkostoja. Lisäksi marraskuun alussa järjestettiin Helsingissä valtakunnallinen kulttuurimatkailuseminaari yhteistyössä Visit Finlandin Culture Finland-ohjelman kanssa.

Jotta toimijoiden ja alojen välistä yhteistyötä pystyttäisiin jatkossakin kehittämään, hankkeessa tuotetaan kulttuurimatkailun verkko-opintokokonaisuus. 15 opintopisteen laajuinen, suomeksi ja englanniksi toteutettava koulutus pilotoidaan keväällä 2020 hanketta toteuttavissa ammattikorkeakouluissa.  Tulevaisuudessa koulutus tulee saataville myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Tavoitteena on, että koulutus auttaa ymmärtämään eri toimijoiden näkökulmia ja katsomaan kulttuurimatkailun kokonaiskuvaa, toimimaan monialaisessa yhteistyössä omaa ja toisten osaamista parhaalla tavalla hyödyntäen.

Kevään 2019 Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumit koostuivat luennoista ja työpajoista. Kuva: Katariina Pakarinen

Matkailija on yhteinen vieraamme

Kun kulttuurimatkailun kehittämisessä on paljon keskusteltu lähinnä liiketoiminnallisin perustein tapahtuvasta matkailutuotteiden paketoimisesta ja tuotteistamisesta, on nyt huomioitava myös se, että moni kulttuurimatkailun sisältö kumpuaakin elävästä kaupunkikulttuurista, ruohonjuuritasolta. Tämä tarjonta ei välttämättä ole perinteisen ajattelun tapaan tuotteistettavissa. Se on omaehtoista, yhteisöllistä ja paikallisista erityispiirteistä nousevaa kulttuuria, jota matkailijat enenemässä määrin myös hakevat. Tämä haastaa yhä tiiviimpään verkostoitumiseen ja yhteistyöhön myös sellaisten tahojen kanssa, joita tähän asti ei välttämättä ole ajateltu kulttuurimatkailun toimijoiksi. Paikallisyhteisöt on entistäkin tärkeämpi huomioida matkailun kentällä myös konkreettisena yhteistyötahona.

Kokonaiskuvassa matkailija on kuitenkin yhteinen vieraamme ja kaikki mitä tehdään tai jätetään tekemättä luo kuvan vierailluista kohteista tai paikkakunnista – ja kansainvälisille matkailijoille koko Suomesta.

Reetta Nousiainen

Kirjoittaja on Lahden ammattikorkeakoulun tki-asiantuntija ja toimii Culture Tourism for City Breakers -hankkeen Lahden osatoteutuksen projektipäällikkönä ja ruohonjuuritason kulttuuriympäristötyön parissa asuinpaikassaan Vanhassa Vääksyssä. *Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran LAMK Business -blogissa.