Tunniste


kestävä kulttuurimatkailu

Miksi kestävä kulttuurimatkailu on niin vaikea käsite?

Miksi kestävä kulttuurimatkailu on niin vaikea käsite?

Työssäni projektipäällikkönä kulttuurimatkailu- sekä vastuullisen matkailun hankkeissa olen huomannut, että jatkuvasti kompastuskivenä on tiettyjen käsitteiden ymmärtäminen, esimerkiksi ”kulttuuri” ja ”kestävyys”. Koska ”kestävä kulttuurimatkailu” on yhdistelmä niistä, sitä on vielä monimutkaisempaa määritellä ja saada keskustelun kaikki osapuolet ymmärtämään se samalla tavalla ja syvyydellä. Tässä pohdintaani aiheesta, vaikka käsitteen merkitysten lista ei ole tyhjentävä. Määritelmiä, konsepteja, historiaa…..