Tunniste


Luova kaupunki

Ensivaikutelmia – mitä kulttuurimatkailija näkee?

Ensivaikutelmia – mitä kulttuurimatkailija näkee?

Kulttuurimatkailijaa kiinnostaa tänä päivänä paikallisuus, local life. Moni haluaa tutustua nimenomaan matkakohteensa paikalliseen elämänmenoon. Tärkeää on kuitenkin myös se millaiseen kulttuuriympäristöön tuo elämänmeno kiinnittyy. Luovan kaupungin käsitteestä tunnetun kaupunkikehittäjä Charles Landryn mukaan kaupunki on viestintäväline (Landry 2019). Paikan vetovoiman kannalta ei ole samantekevää, millaisen ensivaikutelman ja tunnelman se ulkoisella olemuksellaan herättää. Landry kehottaakin katsomaan ympäristöä..