Tunniste


paikallisuus

Ensivaikutelmia – mitä kulttuurimatkailija näkee?

Ensivaikutelmia – mitä kulttuurimatkailija näkee?

Kulttuurimatkailijaa kiinnostaa tänä päivänä paikallisuus, local life. Moni haluaa tutustua nimenomaan matkakohteensa paikalliseen elämänmenoon. Tärkeää on kuitenkin myös se millaiseen kulttuuriympäristöön tuo elämänmeno kiinnittyy. Luovan kaupungin käsitteestä tunnetun kaupunkikehittäjä Charles Landryn mukaan kaupunki on viestintäväline (Landry 2019). Paikan vetovoiman kannalta ei ole samantekevää, millaisen ensivaikutelman ja tunnelman se ulkoisella olemuksellaan herättää. Landry kehottaakin katsomaan ympäristöä..
Live Like a Local –matkailu valloittaa Jyvässeudun

Live Like a Local –matkailu valloittaa Jyvässeudun

Visit Jyväskylä lanseerasi äskettäin Live Like a Local –ohjelmansa. Teema koskee Jyväskylän lisäksi koko Jyväskylän seutua. Kiinnostus paikalliseen kulttuuriin ja paikallisten tuottamiin elämyspalveluihin kasvaa maailmanlaajuisesti ja kulttuuririkas Jyvässeutu on päättänyt hyödyntää sitä paremmin ja tehokkaammin kuin ennen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Toimenpidetasolla Visit Jyväskylä on alkuvaiheessa tehnyt ainakin kolme asiaa: Jyvässeudun matkailumarkkinointiverkkosivuilla toteutettiin osio, joka..