Kulttuurisisältöjä kaupunkimatkailijoille, kiitos!

Perinteisen luontomatkailun rinnalla Suomessa kasvaa ja kehittyy suomalainen kulttuurimatkailu. Käsillä olevia ja tulevaisuuden matkailutrendejä silmälläpitäen, mm. aasialaisten matkailijoiden huomion kääntyessä vahvasti Pohjoiseen, Suomi tarvitsee laadukkaita urbaaneja kulttuurimatkailupalveluja.

Niitä ei ole Suomessa riittävästi vastaamaan kasvavaan kysyntään. Näiden palvelujen luomiseen tarvitaan kiinnostavaa kulttuurisisältöä, monialaisia verkostoja sekä vahvaa osaamista palvelujen tuotteistamisessa ja myymisessä.

Suomessa on paljon kiinnostavia taide- ja kulttuurisisältöjä. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan osata vielä tehokkaasti hyödyntää kansainvälisille markkinoille suunnatussa matkailutarjonnassa. Esimerkiksi kulttuuritapahtumien/festivaalien matkailullinen potentiaali on tunnistettu, mutta monen tapahtuman kohdalla hyödyntämättä. Esittävän taiteen työryhmät tuottavat korkeatasoisia teoksia, joiden elinkaari on pahimmassa tapauksessa lyhyt, eikä esitys tavoita kuin kourallisen katsojia.

Taiteen niin sanottu vapaa kenttä kamppailee kroonisessa taloudellisten resurssien vähyydessä. Joku jossain päättää, kenelle valtion osuudet kuuluvat ja kuka jää nuolemaan näppejään.  CTCB kysyykin, olisiko laajempi yleisöpohja yksi ratkaisu tähän haasteeseen? Entäpä jos potentiaalinen katsojaryhmä ei olisikaan (pelkästään) bussilastillinen suomalaisia eläkeläisiä, vaan löytyisikin tulevaisuudessa Aasian markkinoilta?  

Business Finlandin kultuurimatkailun katto-ohjelman, Culture Finlandin, tuottaman Luova Matka-hankkeen tulosten mukaan näyttää edelleen olevan niin, että kulttuuri- ja matkailualojen välinen tuntemus ja yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen on vähäistä.

Luovilta aloilta kumpuavia matkailutuotteita on Suomessa vielä vähän. Miksi ihmeessä?

Kansainvälisen matkailijamäärän lisääntyessä kaivataan entistä enemmän houkuttelevia kulttuurimatkailusisältöjä – mahdollisuudet kasvavat koko ajan eri puolilla maata. Kaupunkien tuleekin nyt nostaa profiiliaan kansainvälisesti vetovoimaisten, kuitenkin omaleimaisten kulttuurimatkailupalvelujen tarjoajina. Tähän on Suomessa kaikki edellytykset ja tähän tarpeeseen Culture Tourism for City Breakers -kehittäjäfoorumi tarttuu.

MaijaSydänmaanlakka                                                                                                                           Projektipäällikkö                                                                                                                                                      Culture Tourism for City Breakers