Tunniste


business finland

Kulttuurisisältöjä kaupunkimatkailijoille, kiitos!

Kulttuurisisältöjä kaupunkimatkailijoille, kiitos!

Perinteisen luontomatkailun rinnalla Suomessa kasvaa ja kehittyy suomalainen kulttuurimatkailu. Käsillä olevia ja tulevaisuuden matkailutrendejä silmälläpitäen, mm. aasialaisten matkailijoiden huomion kääntyessä vahvasti Pohjoiseen, Suomi tarvitsee laadukkaita urbaaneja kulttuurimatkailupalveluja. Niitä ei ole Suomessa riittävästi vastaamaan kasvavaan kysyntään. Näiden palvelujen luomiseen tarvitaan kiinnostavaa kulttuurisisältöä, monialaisia verkostoja sekä vahvaa osaamista palvelujen tuotteistamisessa ja myymisessä. Suomessa on paljon kiinnostavia taide- ja..