Tunniste


hanketulokset

Ajattelun ja tekemisen rikastumista

Ajattelun ja tekemisen rikastumista

Elokuun lopussa päättyvä Culture Tourism for City Breakers (CTCB) oli kulttuurimatkailun ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka päätavoitteina oli tuoda luovan alan ja matkailualan toimijoita yhteen sekä kehittää ammattikorkeakoulutasoista kulttuurimatkailukoulutusta. Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä olivat yhteistyöverkostoa aktivoivan Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi -verkostokonseptin tuottaminen, alojen välisen yhteistyöverkoston tuominen mukaan ammattikorkeakoulujen oppimisympäristöihin ja tätä kautta monialaisten kulttuurimatkailuopintojen rakentaminen. Näissä tavoitteissa ja toimenpiteissä hanke..